Το κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε ή και από πρόθεση αλλά τα χέρια σας είναι γεμάτα μικρόβια. Το συνεχές άγγιγμα του προσώπου μπορεί να είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση φλεγμονωδών στοιχείων ή να επιδεινώσει την ακμή σας.