Οι δερματικές λοιμώξεις απο τα διάφορα στελέχη αυτού του ιού, αποτελούν το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα του δέρματος. Πλέον είναι καταγεγραμμένα πάνω απο 200 στελέχη αυτού του ιού, τα 40 εξ αυτών προσβάλλουν το γεννητικό σύστημα και χωρίζονται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου ανάλογα με το αν ένας τύπος συμβάλλει ή όχι στην καρκινογέννεση.

Η λοίμωξη μπορεί να είναι υποκλινική,να μην είναι ορατή δηλαδή, το οποίο είναι και το πιο πιθανό. Σε πολλές περιπτώσεις ο οργανισμός μπορεί να περιορίσει την λοίμωξη ή και να την εξαφανίσει τελείως, μπορεί όμως να παραμείνει ο ιός στο δέρμα μας σε λανθάνουσα κατάσταση,σε ύπνωση δηλαδή και να ενεργοποιηθεί αργότερα. Αν έχουμε μια ενεργοποίηση του ιού υπάρχει κλινική εκδήλωση, η εμφάνιση δηλαδή είτε των κονδυλωμάτων, είτε μια σειρά προκαρκινικών αλλοιώσεων στον τράχηλο,στο αιδοίο, στο πέος ή στον πρωκτό η οποίες αν δεν αντιμετωπιστούν μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση του καρκίνου.

Οι περισσότερες HPV λοιμώξεις, άνω του 80%, υποχωρούν χωρίς κάποια αγωγή σε διάστημα 2 ετών. Μια λοίμωξη απο τον ιό του HPV γίνεται επικίνδυνη όταν, προέρχεται απο στέλεχος υψηλού κινδύνου ή όταν παραμεληθούν για μεγάλο διάστημα οι προκαρκινικές αλλοιώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το 90-100% των κονδυλωμάτων προκαλούνται απο τα στελέχη 6 και 11 του ιού HPV , πρόκειται για στελέχη χαμηλού κινδύνου έτσι δεν συμβάλλουν στην δημιουργία καρκίνου.

Οι υψηλού κινδύνου τύποι HPV είναι ο 16 και 18, ευθύνονται για το 70% των καρκίνων τραχήλου της μήτρας, 80-90% των καρκίνων του πρωκτού και για το 40% των καρκίνων του αιδοίου, του κόλπου και του πέους.

Για τον παραπάνω λόγω αυτοί οι δύο τύποι του ιού επιλέχθησαν αρχικά, για να συμπεριληφθούν στο εμβόλια για τον HPV, καθως σε αυτούς τους δύο οφείλεται το μεγαλύτερο ποσοστό καρκινογέννεσης.

Εμβόλια

Υπάρχουν 2 εμβόλια για την HPV λοίμωξη το Gardasil το οποίο προφυλάσσει απο 9 στελέχη του ιού (6,11,16,18,45,31,33,52,58) που προκαλλούν καρκίνο αλλά και κονδυλώματα  και το Cervarix το οποίο προφυλάσει μόνο απο τα 2 πιο επικίνδυνα στελέχη που συμβάλλουν στην καρκινογέννεση το 16 και 18.

Το εννεαδύναμο εμβόλιο Gardasil καλύπτει το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Τα εμβόλια δεν υποκαθιστούν το τεστ ΠΑΠ.