Τα χείλη, η ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια & τα πτερύγια των αυτιών είναι συνήθως τα σημεία που ξεχνάμε να εφαρμόσουμε αντιηλιακό. Ακόμη και κάθε μέρα να βάζουμε αντιηλιακό δεν είμαστε προστατευμένοι 100 % από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου, αν δεν κάνουμε το ίδιο και για την περιοχή των ματιών & των χειλιών.