Ο Κυριάκος Βολονάκης είναι Ειδικευμένος Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Μπάρι Ιταλίας.

Ειδικεύτηκε στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία στο Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής Αφροδισιολογικής Εταιρίας (ΕΔΑΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης & της European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)

Ασχολείται με όλο το εύρος παθήσεων της Δερματολογίας τόσο Κλινικά όσο και Επεμβατικά, της Παιδοδερματολογίας και της Αισθητικής Δερματολογίας.