Ο Αργυρίου Γεώργιος είναι ειδικευμένος Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ειδικεύτηκε στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία στο νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών νοσημάτων  «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα.

Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα θεραπειών laser του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» και έχει εξειδικευτεί στις πιο σύγχρονες θεραπείες αισθητικής δερματολογίας και laser.

Είναι μέλος της Ελληνικής Δερματολογικής Αφροδισιολογικής εταιρίας (ΕΔΑΕ) και της Ελληνικής Eταιρίας Δερματοχειρουργικής -laser και Αισθητικής Δερματολογίας και της Europian Academy of Dermatology and Venereology (EADV)