Μην στερείτε από το σώμα και το δέρμα σας τον ύπνο ! Ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί αυτό το χρόνο για να αναγεννηθεί και να ανακάμψει από τις δραστηριότητες σας !