Είναι η καταγραφή των σπίλων ενός ατόμου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με ειδικό λογισμικό το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα ψηφιοποιημένης ανάλυσης των διαφόρων βλαβών (μεγεθυμένες έως και 120 φορές), ο χειρισμός του οποίου, γίνεται αποκλειστικά από ειδικό δερματολόγο.

Είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια, για την παρακολούθηση ασθενών με πολλαπλούς σπίλους, κάτι το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο με την χρήση ενός απλού φακού ή δερματοσκοπίου,μιας φωτογραφικής μηχανής και ενός συμβατικού υπολογιστή για την αποθήκευση των φωτογραφιών.

Πρόκειται για μία εντελώς ανώδυνη, γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δερματολόγων.

Το αν ένας ασθενής χρήζει χαρτογράφησης ή απλής δερματολογικής εξέτασης των σπίλων και καταγραφής τους, είναι κάτι που θα το εκτιμήσει ο δερματολόγος κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στο ιατρείο.

Μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία,ανάλογα με τον αριθμό των σπίλων, έτσι εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς που έχουν ένδειξη για αυτή. Ασθενείς με μεγάλο αριθμό άτυπων σπίλων στο δέρμα τους ή ασθενείς με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ανάπτυξης μελανώματος θα πρέπει να προχωρήσουν σε καταγραφή των σπίλων τους μέσα από αυτό το λογισμικό και θα επιστρέφουν κάθε χρόνο για τον τακτικό επανέλεγχο τους.

Στην DermaLab με τη βοήθεια του συστήματος Dermoscope Dynamic της FotoFinder Systems, ενός από τα εγκυρότερα και ασφαλέστερα συστήματα δερματοσκόπησης και χαρτογράφησης παγκοσμίως, επιτυγχάνεται η πρώιμη διάγνωση του μελανώματος από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Το Dermoscope Dynamic της FotoFinder Systems είναι ο σύμμαχος μας για την σωστή διαφορική διάγνωση μιας καλοήθους βλάβης από μια κακοήθη και την επιτυχή επιλογή των χειρουργικά εξαιρέσιμων, αποφεύγοντας έτσι τους περιττούς χειρισμούς με τον κίνδυνο αισθητικής δυσαρμονίας.

Η καταγραφή διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 20-30′, ανάλογα με τον αριθμό των βλαβών που απαιτούν εξέταση, ενώ αποτελεί πάντα μία ευχάριστη διαδικασία για τον εξεταζόμενο που του προσφέρεται η ευκαιρία για έγκαιρη πρόληψη.