Είναι μια πολύ κοινή βλάβη του δέρματος και οφείλεται στην λοίμωξη απο τον ιό του HPV. Η οικογένεια του ιού HPV αποτελείται πάνω από 100 τύπους οι οποίοι προκαλούν διάφορες λοιμώξεις στον οργανισμό.

Τα στελέχη-τύποι του ιού που προκαλούν συνήθως τις μυρμηκίες, είναι οι 2,3,4,27,29 και 57. Η λοίμωξη από έναν από τους προηγούμενους τύπους έχει σαν αποτέλεσμα, την προσβολή των ανώτερων στιβάδων του δέρματος και τον πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων του, με αποτέλεσμα την δημιουργία της χαρακτηριστικής υπερκεράτωσης.

Η μετάδοση του ιού και η δημιουργία της βλάβης γίνεται κατόπιν επαφής δέρμα με δέρμα καθώς και με μεταφορά από ένα σημείο του δέρματος που υπάρχει βλάβη σε ένα άλλο (ενοφθαλμισμός). Έτσι αν τραυματιστεί μια μυρμηκιά, στελέχη του ιού μπορεί να μεταφερθούν σε άλλο σημείο και να δημιουργηθεί μια νέα βλάβη. Ο χρόνος επώασης του ιού στο δέρμα μπορεί να φτάσει και τους 12 μήνες.

Οι βλάβες είναι πολύ συχνές σε παιδιά σχολικής ηλικίας όπου η μετάδοση είναι πολύ εύκολη, σε ασθενείς με έκζεμα όπου η είσοδος του ιού στο στην επιδερμίδα γίνεται πολύ πιο εύκολα απο ότι σε άτομα με ένα υγιές δέρμα και σε ανοσοκατεσταλμένα,λόγω φαρμάκων, άτομα ή σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί απο τον ιό του HIV.

Οι μυρμηκίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ συχνά στα πέλματα όπου είναι και αρκετά επώδυνες κατά την βάδιση κάνοντας την καθημερινότητα του ασθενούς αρκετά δύσκολη. Επίσης είναι αρκετά συχνές στα δάκτυλα και στην ράχη της παλάμης καθώς και στο πρόσωπο όπου η μετάδοση της γίνεται πολύ εύκολα σε άνδρες που ξυρίζονται. Επίσης μπορούμε να συναντήσουμε μυρμηκιώδεις βλάβες σε βλεννογόνους του σώματος όπως στο στόμα και στα χείλη.

Συνήθως δεν δημιουργούν συστηματικά προβλήματα στο άτομο που τις έχει και η εξαλλαγή τους σε άλλη μορφή είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η θεραπεία της μυρμηκίας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς. Η κρυοθεραπεία είναι μια αρκετά αποτελεσματική θεραπεία και χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην αντιμετώπιση τους. Το laser χρωστικής (Pulse dye laser) είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και χρησιμοποιείται ευρέως σε επίμονες σε άλλες θεραπείες βλάβες. Επίσης μπορούν χρησιμοποιηθεί τοπική φαρμακευτική αντιμετώπιση των βλαβών, αλλά είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και απαιτεί μεγάλη επιμέλεια και επιμονή από τον ασθενή.

Οι θεραπείες που γίνονται από τον ασθενή, χωρίς την συμβουλή του δερματολόγου, μπορεί να δημιουργήσουν περαιτέρω βλάβες και να δυσκολέψουν την μετέπειτα θεραπεία, έτσι δεν συνιστώνται.