Η Μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μια μόνιμη λύση στο αισθητικό πρόβλημα της απώλειας των τριχών σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες . Εφορμόζεται πάνω απο 30 χρόνια και πρόκειται για μια εντελώς ασφαλή διαδικασία όταν εκτελείται απο Ιατρούς , γνώστες της επέμβασης και εξειδικευμένο προσωπικό που τους υποστηρίζει.

Στην DermaLab πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις μαλλιών και με τις δυο μεθόδους FUE και FUT, απο εξειδικευμένη ομάδα ιατρών δερματολόγων, που επιλέγει την κατάλληλη επέμβαση παρέχοντας το μέγιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα στον κάθε υποψήφιο/α.