Η Μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μια μόνιμη λύση στο αισθητικό πρόβλημα της απώλειας των τριχών σε άνδρες αλλά και σε γυναίκες . Εφαρμόζεται πάνω από 30 χρόνια και πρόκειται για μια εντελώς ασφαλή διαδικασία όταν εκτελείται από Ιατρούς , γνώστες της επέμβασης και εξειδικευμένο προσωπικό που τους υποστηρίζει.

Στην DermaLab πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις μαλλιών και με τις δυο μεθόδους FUE και FUT, από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών δερματολόγων, που επιλέγει την κατάλληλη επέμβαση παρέχοντας το μέγιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα στον κάθε υποψήφιο/α.