Κλινική Δερματολογία – Αφροδισιολογία

 Δερματολογική Εξέταση

 Παιδοδερματολογία

 Ατοπική Δερματίτιδα

 Μυρμηκίες

 Μολυσματική Τέρμινθος

 Αγγειακές Βλάβες

 Έλεγχος Σπίλων Χαρτογράφηση

 Σπίλοι – Ελιές

 Δερματοσκόπηση

 Χαρτογράφηση Σπίλων

 Δερματοΐνωμα

 Ακμή

 Αντιμετώπιση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

  HPV

 Κονδυλώματα