Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των ασθενών που διαγιγνώσκονται με μελάνωμα ή  άλλους τύπους δερματολογικής κακοήθειας.

Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος κατέχει πρωταρχική σημασία, λόγω της πολύ μεγάλης επίπτωσης στο γενικό πληθυσμό.

Σε αυτήν την προσπάθεια η συμβολή του δερματολόγου είναι καίρια.

Ποιές μεθόδους χρησιμοποιεί ο δερματολόγος για την ανίχνευση ύποπτων βλαβών στο δέρμα;

Χρησιμοποίειται η απλή κλινική εξέταση (επισκόπηση) σε συνδυασμό με τη δερματοσκόπηση και την ψηφιακή χαρτογράφηση σπίλων.

Τί είναι η δερματοσκόπηση;

Η δερματοσκόπηση σπίλων είναι μία μη επεμβατική, ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος, η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ειδικού φακού, του δερματοσκοπίου χειρός. Με τη βοήθεια της δερματοσκόπησης, ο δερματολόγος αξιολογεί τη βλάβη σε μεγέθυνση και διακρίνει ειδικά χαρακτηριστικά που δεν είναι ορατά με το γυμνό οφθαλμό, κατατάσσοντάς την σε ύποπτη ή μη.

Ποιά χαρακτηριστικά ενοχοποιούν μία μελανοκυτταρική βλάβη;

Τα κριτήρια ABCDE (Αssymetry, Borders, Color, Diameter, Evolution) ή αλλιώς το “αλφάβητο” του μελανώματος αποτελούν έναν εύκολο τρόπο (κανόνα) για τον διαχωρισμό των δυνητικά επικίνδυνων μελανοκυτταρικών βλαβών, ο οποίος βασίζεται στην ασσυμετρία, τα ασαφή όρια, τη χρωματική ετερογένεια, τη διάμετρο >6 χιλιοστών και την δυναμική εξέλιξη της βλάβης.

Στο ιατρείο μας με τη βοήθεια του Dermoscope Dynamic της FotoFinder Systems εξασφαλίζεται η ανίχνευση σχετικών χαρακτηριστικών με ακρίβεια, ώστε να καταλήγουμε έγκαιρα στη διάγνωση του μελανώματος, όταν αυτό είναι απόλυτα αντιμετωπίσιμο και ιάσιμο.