Ο παραπάνω όρος έχει επικρατήσει για να περιγράφονται από το κοινό όλες οι αγγειακές βλάβες που συναντάμε στο δέρμα. Σαν ιατρικός όρος στην δερματολογία, περιγράφει έναν συγκεκριμένο τύπο αγγειακών βλαβών, που εμφανίζονται στην γέννηση, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο ανάπτυξης, αλλά σταδιακά μειώνονται σε μέγεθος και εξαφανίζονται από την επιφάνεια του δέρματος, στα επόμενα χρόνια της πρώτης παιδικής ηλικίας.

Έτσι θα αναφερθούμε στον όρο αγγειακές-τριχοειδικές δυσπλασίες, που περιγράφει καλύτερα τις βλάβες που συναντάμε μετά την βρεφική, την παιδική ηλικία αλλά και κατά την ενήλικη ζωή του ατόμου.

Είναι συνήθως καλοήθεις βλάβες και προκαλούν τις περισσότερες φορές αισθητικό πρόβλημα στο άτομο που τις έχει. Κάποιες φορές μπορεί να προκαλούν και σωματικές δυσλειτουργίες αλλά πρόκειται για πιο σπάνιες περιπτώσεις. Οι αγγειακές δυσπλασίες μπορεί να έχουν μικρό μέγεθος, κάτω από 0.5 εκατοστά, αλλά μπορεί και να καταλαμβάνουν μεγάλες περιοχές του δέρματος προκαλώντας σοβαρό αισθητικό πρόβλημα.

Η αντιμετώπιση τους από τους δερματολόγους γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με την χρήση lasers, είτε χρωστικής (Pulse-Dye Laser) είτε με χρήση( Nd:Yag Laser). Ανάλογα με το βάθος και την έκταση της βλάβης μπορεί να απαιτηθεί μεγάλος αριθμός συνεδριών για την αρχή της θεραπείας. Μικρότερης έκτασης βλάβες συνήθως απαιτούν μικρό αριθμό συνεδριών και έχουν ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.