Η εταιρία Derma Lab Ιατρική Α.Ε ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας αποτελείται αποκλειστικά από Ιατρούς και ο σκοπός της είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον χώρο της Κλινικής, Αισθητικής και Επεμβατικής Δερματολογίας.

επικοινωνία